คณะผู้บริหาร

นายสมยศ ภูสิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา